National and Kapodistrian University of Athens

 

National and Kapodistrian University of Athens

Ethnikon kai Kapodistriakon Panepistimion Athinon
Panepistimiopolis
15771 Athens
Greece Website
Latest update: 09/01/2023

Actions towards sustainability for this university