Arrère-plan

ESDU - Educació per al Desenvolupament a la Universitat (en anglais)

Association Catalane des Universités Publiques (ACUP)

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona
Espagne Association Catalane des Universités Publiques (en anglais)